Navigácia

Verejné obstarávanie

Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania rok 2014

 

Organizačná zložka

Kód CPV

Predmet zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky

(EUR bez DPH)

Členenie zákazky podľa predpokladanej hodnoty

Časový plán

Poznámka

09111100-1

Uhlie

6 600,-

zákazka podľa §9 ods. 9         prieskum trhu

10-12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria