• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Partneri

   • NP edIT2
    • Dotácia "Obedy zadarmo" od 1.9.2024
     • Dotácia "Obedy zadarmo" od 1.9.2024

      Vážení rodičia,
      ak máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu („OBEDY ZADARMO“) pre Vaše dieťa aj v nasledujúcom školskom roku, je nevyhnutné znovu požiadať o túto dotáciu prostredníctvom papierovej žiadosti, alebo elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EDUPAGE aplikácii, alebo prihlásením do rodičovského konta na stránkach školy.

     • Informácie k zápisu do I. ročníka

      Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne

      8.4.2024 – 9.4.2024 v čase 14:30 – 17:00 hod.

      v priestoroch základnej školy.

      V prípade objektívnych príčin je možné dieťa zapísať aj priebežne počas pracovných dní do 30.4.2020 po predchádzajúcej dohode termínu.

      Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2024 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2017 – 31.8.2018) a deti, ktoré boli na zápis v minulom roku, ale pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 ods. 5), poskytuje žiakom 5. – 8. ročníka základnej školy dňa 20. marca 2024 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2024 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

    • Testovanie 9-2024
     • Testovanie 9-2024

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 9-2024 sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční 20. marca 2024 (streda) z predmetov predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      Náhradný termín testovania 9-2024 sa uskutoční 4. a 5. apríla 2024.

      Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytovať školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 6. 2024
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Cirkevná základná škola sv. Martina
    • Telefón
    • 051/779 62 10 - kancelária
     051/748 35 01 - riaditeľ
     0915 934 401
    • Adresa školy
    • Radatice 199
     082 42 Radatice
     Slovakia
    • IČO
    • 37795988
    • DIČ
    • 2021586336