Navigácia

Contact

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401
Pondelok 24. 1. 2022

Statistics

Počet návštev: 703425

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Milí naši rodičia a žiaci!

  Ministerstvo školstva pripravilo pár bodov ako v pohode zvládnuť obdobie pred polročným vysvedčením, po návrate z predĺžených prázdnin.

 • OZNAM

  Milí rodičia, milí žiaci,

  do nového roka vám aj vaším rodinám prajem hojnosť Božieho požehnania a milostí, aby ste ho prežili v zdraví, pokoji, radosti a pohode.

  Zároveň vám oznamujem, že riadne vyučovanie po vianočných prázdninách začína pre všetky triedy v pondelok 10.1.2022. Pred nástupom do školy, resp. ráno pri príchode do školy, je potrebné odovzdať vyplnené a rodičmi podpísané tlačivo o bezpríznakovosti žiaka. Odporúčame vyplniť a odoslať tlačivo elektronicky, prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Školy sa od pondelka 10.1.2022 budú riadiť Školským semafórom. Naďalej ostáva v platnosti povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v priestoroch školy.

 • Nové číslo školského občasníka MARTINKO

  Milí rodičia, milí žiaci, priaznivci našej školy,

  vzhľadom na platné opatrenia a obmedzenia nebola príležitosť, aby sa tlačená forma nášho školského občasníka MARTINKO dostala medzi vás ešte teraz, pred odchodom na vianočné prázdniny. Ponúkame Vám možnosť prelistovať si aspoň jeho elektronickú verziu. Dozviete sa v nej, čo všetko sme zažili počas uplynulých dvoch školských rokov, poznačených pandémiou. Prajeme Vám príjemné čítanie.

  Martinko 2021

 • Mimoriadne prerušenie školského vzdelávania pre žiakov II. stupňa

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.12.2021 sa od 13. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov II. stupňa.

  Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vzdelávť podľa upraveného rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie, ktorý je zverejnený na stránkach školy. Žiaci II. stupňa budú z obedov odhlásení.

  Žiaci 1. stupňa sa naďalej vzdelávajú prezenčne, podľa riadneho rozvrhu.

  Vianočné prázdniny pre všetkých žiakov budú od 20.12.2021 – 07.01.2022.

 • OFFICE 365 A3

  Vážení rodičia, pedagogický zbor, milí žiaci,

  Cirkevná základná škola sv. Martina poskytuje svojím zamestnancom a žiakom školy bezplatne licenciu na OFFICE 365 A3. Tento produkt obsahuje najnovšiu verziu aplikácii OFFICE 365, t. j. WORD, EXCEL, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, ktoré sú dostupné na offline použitie. Každý užívateľ si môže balík Office 365 A3 nainštalovať na 5 rôznych zariadení (PC, tablet, telefón) s operačným systémom Windows, macOS, Android.

  Postup inštalácie:

  1. P
 • Pokyny k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu

  Vážení rodičia,

  informujeme Vás o aktuálnych pokynoch k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle aktuálne platnej legislatívy: COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 18. 11. 2021, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 24. 11. 2021, rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.11.2021 platné od 29.11.2021 a aktualizovaného Školského semafóru zo dňa 26.11.2021.

  Rozhodnutie ministra školstva

  Školský semafór od 29.11.2021

  Pokyny od 29.11.2021

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

 • Povinnosť nosiť rúško

  V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy.

  Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok.

 • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť. To sú slová svätého pátra Pia a na ne nadväzuje iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Aj tento rok vás pozývame pripojiť sa k nám a modliť sa za Cirkev aj za svet.

  Tešíme sa na vás!

  P.S. My sa budeme modliť celá škola, ale veľmi Vás chceme poprosiť, aby sa každý žiak (a jeho rodina) zaregistrovali individuálne na stránke https://acninternational.org/millionchildrenpraying/sk/. Ružence, ktoré plánuje ACN posielať tento rok budú posielať každému dieťatu (rodine), ktoré bude zaregistrované. Takto je to pre nich logisticky jednoduchšie a takisto majú aj lepší prehľad o tom, koľko detí a rodín sa modlí.

 • „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“

  Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice sa v rámci zverejnenej Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021 zapojila do programu ŠPORT, podprogram 1.2. – ŠPORT bežné (neinvestičné) výdavky a zaslala elektronickú žiadosť na projekt: „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“.

  Na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021 bola na realizáciu projektu schválená dotácia vo výške 3200,- Eur.

 • Vážení rodičia,

  v súvislosti s nadchádzajúcou návštevou Svätého Otca Františka v Prešove a v Košiciach, a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnostnými opatreniami, udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 14.9.2021 (utorok) riaditeľské voľno.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria