Navigácia

Contact

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401
Piatok 30. 7. 2021

Statistics

Počet návštev: 655504

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Od 1. augusta 2021 sa ukončuje celoplošné poskytovanie dotácií na stravu (tzv. OBEDY ZADARMO). Nárok na dotáciu budú mať len žiaci školy žijúci v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Dotáciu na obedy je možné po novom požiadať aj na dieťa, za ktoré si ani jeden z rodičov neuplatňuje / nemôže uplatniť daňový bonus.

  Žiadame rodičov žiakov základnej školy, ktorí budú mať nárok na dotáciu na stravu, aby to nahlásili emailom na adresu skola@czsradatice.sk, alebo ekonomradatice@gmail.com do 31.7.2021. Zároveň je potrebné do uvedeného dátumu doručiť do školy (vhodiť do poštovej schránky vedľa hlavného vchodu):

 • Testovanie T9-2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční dňa 9. júna 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nezúčastnia testovania v riadnom termíne sa uskutoční náhradný termín Testovania 9 2021 dňa 24. júna 2021.

  Zároveň Vám dávame do pozornosti Špecifikácie testov T9 2021 zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021 v časti Dokumenty na stiahnutie.

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  v zmysle Vyhlášky 200/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa platnej od 30.4.2021 a vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu v okrese Prešov sa zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy už nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom výsledku PCR, alebo Ag testu. Zákonný zástupca vypĺňa iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré donesú žiaci v pondelok ráno, alebo ho zašlú elektronicky prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.

 • Návrat žiakov 5. - 7. ročníka na prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku sa žiaci 5. – 7. ročníka od 26.4.2021 vracajú na prezenčné vyučovanie. Tešíme sa na ich návrat do školy . Fyzický návrat do školy je dôležitý z dôvodu priameho a nenahraditeľného kontaktu s vyučujúcimi, ale aj z dôvodu socializácie so svojimi rovesníkmi..

  Žiaci sa nemusia obávať nástupu do školy. Vyučujúci budú počas prvých týždňov minimalizovať stresové situácie, budú vytvárať bezpečné prostredie bez strachu z písomiek a skúšania. Počas prvých dvoch adaptačných týždňov sa budú žiaci učiť podľa upraveného rozvrhu hodín, učivo hlavne opakovať a precvičovať. Budú mať dostatok času na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž.

 • Kloktacie testy 23.4.2021

  V piatok 23.4.2021 prebehne v škole testovanie žiakov 5. – 9. ročníka, ktorých zákonný zástupca súhlasil s kloktacími testami.

  Časový harmonogram testovania:

  • 5. ročník - 8:00 – 8:30
  • 6. ročník - 8:40 – 9:00
  • 7. ročník - 9:00 – 9:25
  • 8. a 9. ročník - ráno po príchode do školy

  Pred samotným kloktaním sa nesmie dve hodiny jesť, piť, kloktať, umývať zuby, žuvať žuvačku.

  Žiaci, ktorí sa v piatok zúčastnia testov po prvýkrát, predložia pred testovaním podpísaný Formulár k odberu vzorky.

 • Nástup žiakov 8. a 9. ročníka na prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 19.4.2021 obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 8. a 9. ročníka. Škola bude pri nástupe žiakov dodržiavať všetky pokyny a usmernenia tak, aby zabezpečila bezpečný návrat žiakov do školy v súlade s odporúčanými hygienickými opatreniami a ich postupnú adaptáciu na výchovno – vzdelávací proces v prezenčnej forme.

  Účasť na vyučovaní bude podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a taktiež žiaka 2. stupňa.

  V pondelok ráno pri vstupe do školy žiak odovzdá vypísané a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a predloží k nahliadnutiu výsledok svojho testu a testu zákonného zástupcu, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní.

 • TERMÍN: 12.4.2021. - 13.4.2021

  Na základe pretrvávajúcej pandémie COVID-19 a na základe odporúčania Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR sa zápis do 1. ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Martina, pre školský rok 2021/2022 uskutoční v dňoch 12. apríla 2021 - 13.apríla 2021 vyplnením ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY na internetovej stránke školy. Pokiaľ Vám situácia neumožní zapísať vaše dieťa v danom termíne môžete tak urobiť najneskôr do 30. apríla 2021 po predchádzajúcom telefonickom kontakte so školou.

 • Zisťovanie záujmu o kloktacie testy

  Vážení rodičia,

  na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu predpokladá, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym COVID automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:

  • ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku základných škôl,
  • v prípa
 • JARNÉ PRÁZDNINY

  Milí rodičia a žiaci,

  v dňoch od 22.2.2021 - 26.2.2021 sú jarné prázdniny. Vyučovanie ani dištančné vzdelávanie v týchto dňoch nebude prebiehať. Prajeme vám príjemné prežitie prázdninových dní, oddýchnite si a načerpatie energiu a sily do ďalšieho obdobia.

  Ak sa situácia nezmení nástup do školy na prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa je 1.3.2021 (potrebné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a kópia negatívneho výsledku z PCR alebo Ag testu starého nie viac, ako 7 dní). Žiaci II. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria