Navigácia

Contact

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401
Nedeľa 28. 2. 2021

Statistics

Počet návštev: 602063

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • JARNÉ PRÁZDNINY

  Milí rodičia a žiaci,

  v dňoch od 22.2.2021 - 26.2.2021 sú jarné prázdniny. Vyučovanie ani dištančné vzdelávanie v týchto dňoch nebude prebiehať. Prajeme vám príjemné prežitie prázdninových dní, oddýchnite si a načerpatie energiu a sily do ďalšieho obdobia.

  Ak sa situácia nezmení nástup do školy na prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa je 1.3.2021 (potrebné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti a kópia negatívneho výsledku z PCR alebo Ag testu starého nie viac, ako 7 dní). Žiaci II. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

 • OZNAM - aktualizácia 6.2.2021

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva vedy výskumu a športu zo dňa 5.2.2021 obnovujeme od 8.2.2021 prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka a zároveň aj činnosť Školského klubu detí v základnej škole. Podmienkou účasti žiaka na prezenčnom vyučovaní je pretestovanie jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti so žiakom antigénovým alebo PCR testom. Negatívny výsledok nesmie byť starší ako 7 kalendárnych dní.

  Zároveň umožňujeme vybraným žiakom 2. stupňa, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, alebo majú ťažkosti s dištančným vzdelávaním prezenčnú výučbu v škole v skupinke 5+1 (5 žiakov + 1 vyučujúci). Podmienkou je negatívny výsledok Ag alebo PCR testu žiaka a jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 kalendárnych dní.

 • Výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roku 2020/2021

  Milí rodičia,

  máme za sebou 1. polrok školského roka 2020/2021. Zvyčajne v posledný deň, na poslednej vyučovacej hodine 1. polroku dostávali žiaci výpisy klasifikácie. Vzhľadom na súčasné opatrenia a prebiehajúce dištančné vzdelávanie nie je možné odovzdať žiakom výpisy osobne, preto ich budeme posielať elektronicky, prostredníctvom internetovej žiackej knižky ako pdf dokument.

  Prosíme Vás, aby ste si výpis pozreli a podpísali ho. (prostredníctvom aplikácie Edupage , alebo po prihlásení na stránke www.czsradatice.sk ) Výpis nie je potrebné tlačiť. Po návrate do školy ho žiaci dostanú vytlačený a podpísaný tr. učiteľom.

 • HODNOTENIE žiakov za 1. polrok šk. roku 2020/2021

  Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k hodnoteniu žiakov základných škôl v šk. roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 9.12. 2020 rozhodol riaditeľ školy, po prerokovaní v pedagogickej rade Cirkevnej základnej školy sv. Martina Radatice, o spôsobe hodnotenia žiakov za I. polrok šk. roku 2020/2021 nasledovne:

  Pri hodnotení žiakov za 1. polrok 2020/2021 bude využitá klasifikácia žiakov počas prezenčného vzdelávania (vyučovania v škole), a to:

 • Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky zo dňa 5.1.2021 sa vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku prerušuje od 11.1.2021 školské vyučovanie v školách a v školských zariadeniach.

  V týždni od 11. januára 2021 do 17. januára 2021 bude vyučovanie na I. aj II. stupni základnej školy prebiehať dištančnou formou, prostredníctvom online vyučovacích hodín.

  Online vyučovanie:

  I. stupeň - informácie o online vyučovaní poskytnú triedni učitelia rodičom prostredníctvom Edupage do konca týždňa.

 • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

  Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11. 12. 2020 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 08. januára 2021.

  Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 11. januára 2021. O podmienkach nástupu žiakov do školy Vás ešte budeme informovať.

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove, z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu Covid-19 v škole, nariaďujem žiakom 1. - 4. ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Martina od 11.12.2020 – 18.12.2020 dištančné vzdelávanie. Vyučovanie bude prebiehať online formou.

  Zároveň Vás upozorňujem, že v čase do 19.12.2020 je potrebné obmedziť kontakty a sledovať zdravotný stav detí. V prípade výskytu príznakov ochorenia je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho detského lekára.

 • Aktualizované Usmernenie MŠVVŠ SR z 8.11.2020

  Vážení rodičia,

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na svojich stránkach aktualizované znenie Usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) pre testované okresy, aj netestované okresy. Prosíme, aby ste sa s daným usmernením oboznámili.

  Taktiež bolo zverejnené aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré sú žiaci 1. - 4. ročníka povinní predložiť 10.11.2020 ráno pri nástupe do školy po prázdninách.

 • USMERNENIE MŠVVŠ SR "Spoločná zodpovednosť"

  Vážení rodičia,

  MŠVVŠ SR zverejnilo dňa 1.11.2020 nové usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“. Prosíme Vás, aby ste sa daným usmernením oboznámili. Zároveň bolo zverejnené aj nové aktualizované tlačivo - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré sú žiaci 1. - 4. ročníka povinní predložiť ráno 3.11.2020 pri nástupe do školy.

  Usmernenie MŠVVŠ SR "Spoločná zodpovednosť"

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (aktualizované 01.11.2020)

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria