Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@czsradatice.sk alebo 051/779 62 10 - kancelária 051/748 35 01 - riaditeľ 0915 934 401 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ/-ka predmetu Slovenský jazyk a literatúra - II. stupeň ZŠ   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:od 1.9.2022 na zastupovanie počas MD a RD
Požiadavky:POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ A INÉ PREDPOKLADY:
- odborné a kvalifikačné predpoklady podľa zákona 138/2019 Z.Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
- samostatnosť, flexibilita,
- kreativita, pozitívny vzťah k deťom a mládeži
- práca s PC

POŽADOVANÉ DOKLADY K VÝBEROVÉMU KONANIU:
• prihláška do výberového konania s kontaktným telefónnym číslom a e-mailom
• kópie dokladov o vzdelaní
• profesijný životopis
• krstný, prípadne sobášny - cirkevný list , nie starší ako 3 mesiace
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy požadovať potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

TERMÍNY:
Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné odoslať poštou na adresu Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 199, 082 42 Radatice, alebo doručiť osobne v termíne do 15.6.2022. Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ktorých žiadosti.
Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený telefonický alebo emailom
 

 
Pozícia:

Učiteľ/-ka predmetov Biológia, Chémia, Fyzika   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:od 1.9.2022 na dobu určitú do 31,8.2023 s možnosťou predĺženia
Požiadavky:POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ A INÉ PREDPOKLADY:
- odborné a kvalifikačné predpoklady podľa zákona 138/2019 Z.Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
- samostatnosť, flexibilita,
- kreativita, pozitívny vzťah k deťom a mládeži
- práca s PC

POŽADOVANÉ DOKLADY K VÝBEROVÉMU KONANIU:
• prihláška do výberového konania s kontaktným telefónnym číslom a e-mailom
• kópie dokladov o vzdelaní
• profesijný životopis
• krstný, prípadne sobášny - cirkevný list , nie starší ako 3 mesiace
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy požadovať potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

TERMÍNY:
Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné odoslať poštou na adresu Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 199, 082 42 Radatice, alebo doručiť osobne v termíne do 15.6.2022. Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ktorých žiadosti.
Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený telefonický alebo emailom
 

 
Pozícia:

Učiteľ/-ka predmetu Geografia   Mám záujem

Úväzok:50%
Dátum nástupu:od 1.9.2022 na dobu určitú do 31,8.2023 s možnosťou predĺženia
Požiadavky:POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ A INÉ PREDPOKLADY:
- odborné a kvalifikačné predpoklady podľa zákona 138/2019 Z.Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch
- samostatnosť, flexibilita,
- kreativita, pozitívny vzťah k deťom a mládeži
- práca s PC

POŽADOVANÉ DOKLADY K VÝBEROVÉMU KONANIU:
• prihláška do výberového konania s kontaktným telefónnym číslom a e-mailom
• kópie dokladov o vzdelaní
• profesijný životopis
• krstný, prípadne sobášny - cirkevný list , nie starší ako 3 mesiace
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy požadovať potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti.

TERMÍNY:
Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné odoslať poštou na adresu Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice 199, 082 42 Radatice, alebo doručiť osobne v termíne do 15.6.2022. Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ktorých žiadosti.
Termín, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom oznámený telefonický alebo emailom
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria