Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@czsradatice.sk alebo 051/779 62 10 - kancelária 051/748 35 01 - riaditeľ 0915 934 401 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Pedagogický asistent učiteľa   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2022 na dobu určitú do 31.8.2023
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
• Kvalifikačné predpoklady podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady k výberovému konaniu:
• Prihláška do výberového konania s kontaktným telefónnym číslom alebo emailom
• Kópie dokladov o vzdelaní
• Profesijný životopis
• Krstný, prípadné cirkevný sobášny list, nie starší ako 3 mesiace
• Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
• Platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie informácie:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.8.2022 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199, 082 42 Radatice. Prihlášku a požadované dokumenty do výberového konania je potrebné zaslať poštou na adresu školy s dátumom doručenia najneskôr do 15.8.2022. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci kritéria výberového konania, a ktorí doručia všetky požadované dokumenty.
 

 
Pozícia:

Školský špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:50%
Dátum nástupu:1.9.2022 na dobu určitú do 31.8.2023
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
• Kvalifikačné predpoklady podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady k výberovému konaniu:
• Prihláška do výberového konania s kontaktným telefónnym číslom alebo emailom
• Kópie dokladov o vzdelaní
• Profesijný životopis
• Krstný, prípadné cirkevný sobášny list, nie starší ako 3 mesiace
• Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
• Platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie informácie:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.8.2022 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199, 082 42 Radatice. Prihlášku a požadované dokumenty do výberového konania je potrebné zaslať poštou na adresu školy s dátumom doručenia najneskôr do 15.8.2022. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci kritéria výberového konania, a ktorí doručia všetky požadované dokumenty.
 

 
Pozícia:

Školský psychológ   Mám záujem

Úväzok:50%
Dátum nástupu:1.9.2022 na dobu určitú do 31.8.2023
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady:
• Kvalifikačné predpoklady podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady k výberovému konaniu:
• Prihláška do výberového konania s kontaktným telefónnym číslom alebo emailom
• Kópie dokladov o vzdelaní
• Profesijný životopis
• Krstný, prípadné cirkevný sobášny list, nie starší ako 3 mesiace
• Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:
• Platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie informácie:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.8.2022 v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199, 082 42 Radatice. Prihlášku a požadované dokumenty do výberového konania je potrebné zaslať poštou na adresu školy s dátumom doručenia najneskôr do 15.8.2022. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci kritéria výberového konania, a ktorí doručia všetky požadované dokumenty.
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria