PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Lýdia Krchová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15


© aScAgenda 2024.0.1457 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2024