Navigácia

 • Letný futbalový kemp Radatice

  Letný futbalový kemp Radatice

  Počas letných prázdnin sa v termíne 8.8. - 12.8.2022 uskutoční Letný futbalový kemp. Kemp je určený dievčatám a chlapcom vo veku 6 - 14 rokov. V rámci kempu na deti čaká mnoho zábavy pri športových a futbalových tréningoch, výletoch, športových súťažiach aj netradičnom športe footgolf. V rámci výletov navštívime Aquapark, Slnečnú usadlosť pri obci Okrúhle, kde na deti čakajú ďalšie zaujímavé aktivity.Súčasťou Letného futbalového kempu v Radaticiach bude aj mentálny a športový kouč Miroslav MACKULÍN.Kapacita je obmedzená na 35 detí, tak neváhajte a prihláste sa čím skôr.

  Bližšie informácie:

  web: http://mfckapusany.sk/

  email: mfckapusany@gmail.com

  tel.č. 0948 960 601

  oficiálna stránka kempu: https://www.facebook.com/futbalovykempkapusany

   

 • Výberové konanie

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov predmetov SJL, BIO, CHE, FYZ, GEG. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.júna 2022.

  Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.


  VK CZŠ Radatice SJL

  VK CZŠ Radatice BIO CHE FYZ

  VK CZŠ Radatice GEG

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5),  udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka dňa 18. mája 2022 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 5. ročníka T5-2022 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • Testovanie T5-2022

  Dňa 18.5.2022 sa žiaci 5. ročníka zúčastnia celoslovenského externého testovania T5-2022 z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. Bližšie informácie ohľadom testovania nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

  Základné informácie o testovaní T5-2022

 • Veľkonočné prianie

  Prajeme Vám požehnané, milostiplné prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Vás Zmŕtvychvstalý Kristus napĺňa svojím pokojom, láskou a skutočnou radosťou.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v dňoch 14.4.2022 - 19.4.2022 sú Veľkonočné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je v stredu 20.4.2022.

  Pred nástupom do školy je potrebné vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

   

 • Testovanie T9-2022

  Testovanie T9-2022

  Dňa 6. apríla 2022 sa žiaci 9. ročníka zúčastnia celoslovenského externého testovania T9-2022 z predmetov Matematika a Slovenský jazyk a literatúra. 

  Bližšie informácie ohľadom testovania nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5),  udeľuje žiakom 5. – 8. ročníka dňa 6. apríla 2022 /streda/ riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia priebehu testovania žiakov 9. ročníka T9-2022 a zabezpečenia externého dozoru na ďalšej základnej škole.

 • INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

  INFORMÁCIE k zápisu do 1. ročníka

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne 4.4.2022 – 6.4.2022 v čase 14:30 – 17:00 hod.

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2015 – 31.8.2016) a deti, ktoré mali minulý rok odklad povinnej školskej dochádzky.

   

  Na zápise je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz oboch rodičov k nahliadnutiu,
  • originál rodného listu dieťaťa,
  • ak ide o dieťa so ŠVVP predkladá rodič spolu s prihláškou aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

  Prihlášku odporúčame vyplniť vopred online prostredníctvom internetu na stránke školy https://www.czsradatice.sk/register/ . Pred odoslaním skontrolujte prosím správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

  Pokiaľ máte možnosť, vyplnenú prihlášku vytlačte podpíšte obaja rodičia a prineste na zápis. Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, urobíme tak v škole pri zápise.

  Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v listinnej podobe (tlačivo, vytlačené formuláre na vypísanie budú pre rodičov k dispozícii v budove školy).

   

  UPOZORNENIE!

  V zmysle §144a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.1.2022 vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka.

  Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

  • Jednému z rodičov bol obmedzený, alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, túto skutočnosť je možné preukázať kópiou rozhodnutia súdu.
  • Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu.
  • Ak je zadováženie podpisu / súhlasu druhého rodiča spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Túto skutočnosť je možné preukázať písomným vyhlásením (viď príloha).
  • Ak sa rodičia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (viď príloha).

  PRÍLOHA:

  Vyhlásenie o ťažko prekonateľnej prekážke

  Vyhlásenie o dohode, že podpisuje iba jeden rodič

  Prihláška na základné vzdelávanie

 • ZÁPIS do 1. ročníka na šk. rok 2022/2023

 • POLROČNÉ PRÁZDNINY

  POLROČNÉ PRÁZDNINY

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v piatok 4. februára 2022 sú polročné prázdniny. Žiaci sa opäť vrátia do školy v pondelok 7. februára 2022.

  Pri návrate do školy nezabudnite na vyplnenie tlačiva o bezpríznakovosti.

  Žiaci 7. a 9. ročníka ostávajú do 8.februára na dištančnom vzdelávaní.

  Prajeme Vám príjemný oddychový deň. Užite si ho v zdraví!

 • ODPORÚČANIA PRE RODIČOV A ŽIAKOV

  Milí naši rodičia a žiaci!

  Ministerstvo školstva pripravilo pár bodov ako v pohode zvládnuť obdobie pred polročným vysvedčením, po návrate z predĺžených prázdnin.

 • OZNAM

  OZNAM

  Milí rodičia, milí žiaci,

  do nového roka vám aj vaším rodinám prajem hojnosť Božieho požehnania a milostí, aby ste ho prežili v zdraví, pokoji, radosti a pohode.

  Zároveň vám oznamujem, že riadne vyučovanie po vianočných prázdninách začína pre všetky triedy v pondelok 10.1.2022. Pred nástupom do školy, resp. ráno pri príchode do školy, je potrebné odovzdať vyplnené a rodičmi podpísané tlačivo  o bezpríznakovosti žiaka. Odporúčame vyplniť a odoslať tlačivo elektronicky, prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Školy sa od pondelka 10.1.2022 budú riadiť Školským semafórom.  Naďalej ostáva v platnosti povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v priestoroch školy.


  S prianím príjmného prežitia zostávajúcich voľných dní

  Mgr. Ondrej Jurašek


  Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka

 • Nové číslo školského občasníka MARTINKO

  Nové číslo školského občasníka MARTINKO

  Milí rodičia, milí žiaci, priaznivci našej školy,

  vzhľadom na platné opatrenia a obmedzenia  nebola príležitosť, aby sa tlačená forma nášho školského občasníka MARTINKO dostala medzi vás ešte teraz, pred odchodom na vianočné prázdniny. Ponúkame Vám možnosť prelistovať si aspoň jeho elektronickú verziu. Dozviete sa v nej, čo všetko sme zažili počas uplynulých dvoch školských rokov, poznačených pandémiou. Prajeme Vám príjemné čítanie.

  Martinko 2021

 • Povinnosť nosiť rúško

  Povinnosť nosiť rúško

  V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a) tejto vyhlášky, sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy.

  Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. 

   

   

 • Mimoriadne prerušenie školského vzdelávania pre žiakov II. stupňa

  Mimoriadne prerušenie školského vzdelávania pre žiakov II. stupňa

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.12.2021 sa od 13. decembra 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov II. stupňa.

  Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vzdelávť podľa upraveného rozvrhu hodín pre dištančné vzdelávanie, ktorý je zverejnený na stránkach školy. Žiaci II. stupňa budú z obedov odhlásení.

  Žiaci 1. stupňa sa naďalej vzdelávajú prezenčne, podľa riadneho rozvrhu.

   

  Vianočné prázdniny pre všetkých žiakov budú od 20.12.2021 – 07.01.2022.

  Predpokladaný nástup všetkých žiakov do školy po prázdninách je v pondelok 10. 01. 2022.

   

 • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

  Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť. To sú slová svätého pátra Pia a na ne nadväzuje iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec. Aj tento rok vás pozývame pripojiť sa k nám a modliť sa za Cirkev aj za svet.

  Tešíme sa na vás!

  P.S. My sa budeme modliť celá škola, ale veľmi Vás chceme poprosiť, aby sa každý žiak (a jeho rodina) zaregistrovali individuálne na stránke https://acninternational.org/millionchildrenpraying/sk/. Ružence, ktoré plánuje ACN posielať tento rok budú posielať každému dieťatu (rodine), ktoré bude zaregistrované. Takto je to pre nich logisticky jednoduchšie a takisto majú aj lepší prehľad o tom, koľko detí a rodín sa modlí.

 • OFFICE 365 A3

  OFFICE 365 A3

  Vážení rodičia, pedagogický zbor, milí žiaci,

  Cirkevná základná škola sv. Martina poskytuje svojím zamestnancom a žiakom školy bezplatne licenciu na OFFICE 365 A3. Tento produkt obsahuje najnovšiu verziu aplikácii OFFICE 365, t. j. WORD, EXCEL, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote, ktoré sú dostupné na offline použitie. Každý užívateľ si môže balík Office 365 A3 nainštalovať na 5 rôznych zariadení (PC, tablet, telefón) s operačným systémom Windows, macOS, Android.

   

  Postup inštalácie:

  1. Prihlásiť sa na stránku office.com prihlasovacím menom a heslom, ktoré používate aj do MS TEAMS (priezvisko.meno@czsradatice.sk)
  2. V pravom hornom rohu kliknúť na tlačidlo „Nainštalujte si Office“
  3. Stiahne sa aplikácie OfficeSetup.exe, ktorú dvojklikom spustíme a začne inštalácia balíka OFFICE 365 A3 do PC.
  4. Spustením aplikácie OfficeSetup sa spustí samotná inštalácia balíka, ktorá môže v závislosti od rýchlosti pripojenia k internetu trvať od niekoľkých minút až niekoľko desiatok minút.
  5. Po ukončení inštalácie je potrebné spustiť niektorú z aplikácii Office 365 (napr. Word) a prihlásiť sa svojím prihlasovacím menom a heslom.

   

  OFFICE 365 odporúčame nainštalovať všetkým, ktorí doteraz nemajú v počítači nainštalovaný kancelársky balík OFFICE, ale aj tým, ktorí využívajú staršie verzie.  Pred inštaláciou OFFICE 365 A3 je potrebné starú verziu z PC odinštalovať.

 • „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“

   „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“

       Cirkevná základná škola sv. Martina, Radatice sa v rámci zverejnenej Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2021 zapojila do programu ŠPORT, podprogram 1.2. – ŠPORT bežné (neinvestičné) výdavky a zaslala elektronickú žiadosť na projekt: „Zlepšenie technického stavu a obnova vybavenia telocvične“.

  Na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021 bola na realizáciu projektu schválená dotácia vo výške  3200,- Eur.

       Po podpise ZMLUVY č. 1058/2021/OPR o poskytnutí dotácie uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja sme zrealizovali projekt v mesiacoch august – september 2021.

       V rámci realizácie  zlepšenia technického stavu boli v telocvični školy vymenené staré, drevené okná, ktoré už mali vyhnité rámy, netesnili, niektoré sa už nedali zavrieť za nové plastové, ktoré boli doplnené vnútornými, ochrannými mrežami. Taktiež boli vymenené vstupné dvere do telocvične.

  V rámci obnovy vybavenia telocvične sme zakúpili novú kónickú švédsku debnu.

       Výmenou okien a vstupných dverí v telocvični školy sme dospeli k vyššiemu teplotnému komfortu v priestoroch telocvične, ale aj k zvýšeniu bezpečnosti žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj osôb, ktoré telocvičňu školy využívajú v čase, mimo vyučovania.

   

  „Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

   

 • Pokyny k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu

  Pokyny k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu

  Vážení rodičia,

  informujeme Vás o aktuálnych pokynoch k organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle aktuálne platnej legislatívy: COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 18. 11. 2021, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 24. 11. 2021, rozhodnutia ministra školstva zo dňa 26.11.2021 platné od 29.11.2021 a aktualizovaného Školského semafóru zo dňa 26.11.2021.

  Rozhodnutie ministra školstva

  Školský semafór od 29.11.2021

  Pokyny od 29.11.2021

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovost

  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

  Oznámenie o výnimke z karantény žiaka


Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria