Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI.A

Zoznamy žiakov: I.AII.A (2. ročník)II.A (3.ročník)IV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Kolárčik
Učebňa: VI. A
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Klára Bochňová
2    Jakub Fejerčák
3    Oliver Fejerčák
4    Samuel Hajduk
5    Miroslav Husar
6    Veronika Jurková
7    Simon Kováč
8    Radka Kovaľová
9    Vanesa Mruzová
10    Šimon Pončák
11    Boris Schiffer
12    Viktória Svatová
13    Sebastián Švorc
14    Noemi Zborovská

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria