Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII.A

Zoznamy žiakov: I.AII.A (2. ročník)II.A (3.ročník)IV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Kovalíková
Učebňa: VIII. A
Počet žiakov: 11, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 4 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Martin Bendík
2    Vanesa Goroľová
3    Jessica Mária Halická
4    Andrej Karniš
5    Sebastián Kováč
6    Sofia Kováčová
7    Bibiána Lešková
8    Slavomír Lukáč
9    Kamil Skalský
10    Ján Šoltés
11    Dávid Šoltis

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria