Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Lešková
Učebňa I.A
II.A (2. ročník) Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Hudáková
Učebňa II.A (2. a 3. ročník)
II.A (3.ročník) Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Hudáková
Učebňa II.A (2. a 3. ročník)
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Jurašeková
Učebňa IV.A
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Pončáková
Učebňa V. A
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Kolárčik
Učebňa VI. A
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Marcela Kertysová
Učebňa VII. A
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kovalíková
Učebňa VIII. A
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Čopík
Učebňa IX. A

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria