Navigácia

Contact

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401
Streda 22. 9. 2021

Statistics

Počet návštev: 669642

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia,

  v súvislosti s nadchádzajúcou návštevou Svätého Otca Františka v Prešove a v Košiciach, a s tým súvisiacim organizačným zabezpečením a bezpečnostnými opatreniami, udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 14.9.2021 (utorok) riaditeľské voľno.

 • ŠKOLSKÝ SEMAFÓR - informácie pre rodičov

  Na základe vydaného ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, boli stanovené základné prevádzkové podmienky školy vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní MŠVVaŠ SR. Z manuálu a dokumentov zverejnených na webe MŠVVaŠ SR vyberáme tieto informácie:

  Zásadné pravidlá:

  Škola dodržiava opatrenia smerujúce k implementácii odporúčaní ÚVZ SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2021/2022

  Školský rok 2021/2022 začneme 2. septembra 2021 slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE o 8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina.

  Po skončení sv. omše pôjdu žiaci 1. ročníka spolu s rodičmi (max. 1 rodič so žiakom) do školy, kde sa stretnú s triednou učiteľkou v triede a bude požehnanie aktoviek. Ak rodič prejaví záujem sprevádzať svoje dieťa až do triedy, je povinný podpísať Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť zo stránok školy, alebo vypísať pripravené tlačivo pri vstupe do školy.

 • Zoznam pomôcok pre 2. stupeň

  MAT – č. 460 x1, (5. ročník – č. 460 x 2)

  SJL – č. 564 , č. 544 – 2x len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  ANJ – č. 564, č. 644 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  NEJ - č. 564, len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  DEJ – č. 544

  OBN – č. 544

  BIO – č. 464

  CHE – č. 460

  GEO – č. 464

  FYZ – č. 460

  HUV – č. 464 len 5. ročník (ostatné ročníky pokračujú v zošitoch)

  KNB – pokračujú v zošite z minulého ročníka

  TEV – tričko, kraťasy, tepláky, cvičky, botasky s bielou podrážkou, ponožky

 • Čo potrebuje žiak 1. stupňa

  Prezuvky so svetlou podrážkou – ak sa dá - NIE kroksy.

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky so svetlou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby – 2x rúška, 3x vyťahovacie vreckovky, 3x toaletný papier (antibakteriálne mydlo, papierové utierky na ruky zabezpečuje škola)

  Písacie potreby - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky 12 ks, mäkkú gumu, tyčinkové lepidlo, farebné pero – nie červené, strúhadlo so zásobníkom.

 • OZNAM k začiatku nového školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia,

  v utorok 17.8.2021 prebehla tlačová beseda ministra školstva k novému školskému roku, na základe ktorej Vám prinášame niektoré informácie.
  V školskom roku 2021/2022 sa školy budú opäť riadiť takzvaným „Školským semafórom“.

  Jednou zo zmien oproti minulému školskému roku je, že test (Ag/PCR) nebude podmienkou na nástup do školy, avšak pre tých, ktorí majú záujem, rezort poskytol možnosť dať otestovať žiakov PCR kloktacími testami (jednorázovo na začiatku šk. roka).

  Okrem toho žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

 • Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 199 vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 18.augusta 2021.

  Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

  Výberové konanie - Asistent učiteľa

 • Vážení rodičia!

  Od 1. augusta 2021 sa ukončuje celoplošné poskytovanie dotácií na stravu (tzv. OBEDY ZADARMO). Nárok na dotáciu budú mať len žiaci školy žijúci v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Dotáciu na obedy je možné po novom požiadať aj na dieťa, za ktoré si ani jeden z rodičov neuplatňuje / nemôže uplatniť daňový bonus.

  Žiadame rodičov žiakov základnej školy, ktorí budú mať nárok na dotáciu na stravu, aby to nahlásili emailom na adresu skola@czsradatice.sk, alebo ekonomradatice@gmail.com do 31.7.2021. Zároveň je potrebné do uvedeného dátumu doručiť do školy (vhodiť do poštovej schránky vedľa hlavného vchodu):

 • Testovanie T9-2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční dňa 9. júna 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

  Pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nezúčastnia testovania v riadnom termíne sa uskutoční náhradný termín Testovania 9 2021 dňa 24. júna 2021.

  Zároveň Vám dávame do pozornosti Špecifikácie testov T9 2021 zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021 v časti Dokumenty na stiahnutie.

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

  v zmysle Vyhlášky 200/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa platnej od 30.4.2021 a vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu v okrese Prešov sa zákonní zástupcovia žiakov ani žiaci 2. stupňa základnej školy už nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom výsledku PCR, alebo Ag testu. Zákonný zástupca vypĺňa iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré donesú žiaci v pondelok ráno, alebo ho zašlú elektronicky prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
  082 42 Radatice, pošta Bzenov
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria