Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Virtuálna prehliadka školy

 

Štvrtok 22. 2. 2024

ProjektyVitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Olejko chráni prírodu

  Vážení rodičia,

  naša škola sa zapojila do projektu OLEJKO CHRÁNI PRÍRODU. Tento projekt je zameraný na triedenie a zber použitého kuchynského oleja z domácností. Ponúkame Vám tak možnosť triediť aj tento druh odpadu, aby neskončil v kanalizácii alebo komunálnom odpade a pomôcť tak prírode.

  V priestore, pri zadnom vchode školy, je umiestnená označená nádoba. Použitý kuchynský olej (zbavený hrubých usadenín a zvyškov z jedál) treba vkladať do zbernej nádoby v dobre uzatvorených plastových fľašiach. Odovzdávať sa môžu všetky druhy jedlých olejov a tukov: slnečnicový, repkový, bravčová masť, oleje z nálevov potravín a pod. Zapojením do projektu sa naša škola dostáva do žrebovania o ceny od partnerov projektu.

 • Riaditeľské voľno

  Vážení rodičia,v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 22.decembra 2023 /piatok/ riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude zabezpečená ani prevádzka ŠKD.

  V dňoch 25.12.2023 – 7.1.2024 sú Vianočné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy 8.1.2024 /pondelok/.

 • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na TROJKRÁĽOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční dňa 6.1.2024 so začiatkom o 20:00 hod. v priestoroch OcÚ Radatice. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade.Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pri zabezpečení cien do tomboly. Tí, ktorí máte možnosť zabezpečiť nejakú cenu, môžete ju doniesť priamo na obecný úrad. Ďakujeme.

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Vážení rodičia,

  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľujem žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Martina dňa 16. novembra 2023 /štvrtok/ riaditeľské voľno z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov školy na Celodiecéznom metodickom dni učiteľov a vychovávateľov Košickej arcidiecézy. Pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nahlásili záujem, bude v tento deň zabezpečená prevádzka ŠKD.

 • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. ROKA 2023/2024

  Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy sv. Martina v Radaticiach oznamuje, že školský rok 2023/2024 začneme 4. septembra 2023 (pondelok) slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE o 8:30 hod. vo farskom kostole sv. Martina. Pri tejto sv. omši bude požehnanie aktoviek žiakov 1. ročníka, preto prosíme, aby si ich prváci priniesli so sebou.

  Po skončení sv. omše sa žiaci 1. ročníka, spolu s rodičmi, presunú do školy, kde sa stretnú s triednou pani učiteľkou v ich triede. Žiaci ostatných ročníkov odchádzajú po sv. omši domov a majú v tento deň voľno.

 • Zoznam zošitov a pomôcok pre 1. stupeň

  Prezuvky so svetlou podrážkou - nie kroksy

  Telocvičný úbor – tričko, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou, ponožky, tepláková súprava

  Hygienické potreby (3 x toaletný papier, 3x vyťahovacie vreckovky, malý uterák) – priniesť na začiatok roka

  V peračníku - atramentové pero, 2 ceruzky č.2, malé pravítko, farbičky, mäkkú gumu, farebné pero, nožnice s tupým koncom, tyčinkové lepidlo, stará košeľa – plášť, strúhadlo so zásobníkom.

  Ročný poplatok za pomôcky na výtvarnú výchovu – 10 eur

 • Informácie

  pre rodičov k zápisu do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

  Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční prezenčnou formou v termíne

  3.4.2023 – 5.4.2023 v čase 14:30 – 17:00 hod. v priestoroch školy.

  Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku ( deti narodené v období 1.9.2016 – 31.8.2017) a deti, ktoré boli na zápis v minulom roku, ale pokračovali v predprimárnom vzdelávaní.

  Na zápise je potrebné predložiť:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Martina
  Radatice 199
 • 051/779 62 10 - kancelária
  051/748 35 01 - riaditeľ
  0915 934 401

Fotogaléria