Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AII.A (2. ročník)II.A (3.ročník)IV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Renáta Lešková
Učebňa: I.A
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Enya Sara Callaghan
2    Salome Čelovská
3    Simona Fejerčáková
4    Jakub Halický
5    Matúš Halický
6    Michal Haraus
7    Matej Rafael Hudák
8    Samuel Husar
9    Simona Husárová
10    Matej Janič
11    Zuzana Komlošová
12    Karin Kováčová
13    Zuzana Krajňaková
14    Veronika Krajňáková
15    Timea Miščíková
16    Marek Varga

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria