Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.A (2. ročník)

Zoznamy žiakov: I.AII.A (2. ročník)II.A (3.ročník)IV.AV.AVI.AVII.AVIII.AIX.A
Triedny učiteľ: Mgr. Lýdia Hudáková
Učebňa: II.A (2. a 3. ročník)
Počet žiakov: 12, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Juraj Bialko
2    Kamila Fecková
3    Matej Guman
4    Tomáš Halický
5    Mária Hudáková
6    Vanesa Husárová
7    Maximilián Jurko
8    Laura Sakalová
9    Nina Schankweilerová
10    Zara Schifferová
11    Roland Tarjan
12    Dorota Trčková

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Martina
    Radatice 199
    082 42 Radatice, pošta Bzenov
  • 051/779 62 10 - kancelária
    051/748 35 01 - riaditeľ
    0915 934 401

Fotogaléria